Redigeret august 2020

Hvorfor rette tænder

Vi tandregulerer af 2 forskellige grunde.
Det kan være funktionelt eller kosmetisk

Funktionel tandregulering vil sige, at man tandregulerer for at stoppe eller forebygge skader, som skyldes den nuværende tandstilling.

Eksempel: Mange patienter med dybt bid oplever, at det dybe bid gradvist øges, således at der med tiden vil ske påbidning af tandkødet og ødet slid af tænderne. Dette er naturligvis meget uheldigt men kan ofte rettes med gennemsigtige skinner.

Før                       

  - 9,5 KB

                      Efter

 - 8,9 KB

 

Et andet eksempel: Når tænder i underkæbefronten står lige slides de mindre på skærekanten, da sliddet er jævnt fordelt. Er der trangstilling i underkæbe fronten (dvs. for lidt plads) vil underkæbe front tænderne stå skævt, hvilket medfører, at de slides forskelligt og dermed bliver enkelte tænder for slidte eller sågar overbelastet.

Denne tendens øges med alderen, da tænderne vandrer mod midtlinien. Skæve underkæbe front tænder kan ofte let rettes med gennemsigtige, aftagelige skinner.

Tandregulering kan også komme på tale før anden behandling, som broer, kroner eller implantater- for at gøre plads til evt. implantat således at det endelige resultat bliver bedst muligt.

Før                    

 - 7,1 KB

                  Efter

 - 7,9 KB

 

Kosmetisk tandregulering: Dvs. at få et kønnere smil. Her foretages ofte en række forskellige ting samtidigt og ofte er der tale om opretning af skæve tænder, lukning af mellemrum mellem tænderne og i særlige tilfælde kan der også være tale om fx. åbent bid. Denne form for tandregulering er ofte til meget stor glæde for patienten.

 

Typer af tandregulering

Tandregulering kan inddeles i skinnebehandling og fastapperatur.

Skinnebehandling er en del billigere end fast apparatur. Skinnerne trykker mindre end hvad fast apparatur gør. Det er desuden lettere at tygge og børste tænder, da man i disse situationer har taget skinnerne ud. Skinnerne bruges minimum 20 timer dagligt.

Der findes principielt 3 typer af gennemsigtige skinner:

1. Clear Aligner er en række gennemsigtige skinner som udskiftes hver 14 dag. Disse skinner er billige og kan klare de fleste mindre tandflytninger. 

 - 9,9 KB  - 9 KB


2. Inman Aligner er en aftagelig bøjle, som kun kan flytte de 4 forreste tænder i over og underkæbe. Bøjlen er god til, at flytte tænder frem eller tilbage. Ofte er det ikke nok med Inman Aligner, da bøjlen har svært ved at roterer tænderne samt at skubbe tænderne op og ned. Typisk er der desuden behov for flytning af andre tænder, for at skabe plads til at få front tændernes stilling pæn. Det vil sige, at Inman Aligner ofte er en del af en behandling, i stedet for den eneste. Inman Aligns fordel er at den er hurtig til at flytte tænderne, ca. 6 uger. 

 - 8,4 KB  - 8,3 KB

Inman Aligner er pæn fortil men mindre kosmestisk bagtil.

3. Invisaligner. Skinnen er gennemsigtig, digitalt fremstillet og udskiftes hver 14 dag. Dette er en unik tandretning hvor alle patienter får fremstillet deres 3D video hvor behandlingsforløbet vises, det vil sige at hver enkel skinnes tandretning kan ses og det færdige resultat kan acceptere af patienten inden behandlingen sættes i værk.

 - 7,7 KB  - 7,9 KB

Skinnen magter næsten alle former for tandregulering.

 - 8 KB  - 6,3 KB


Fastapperatur
er metal klamper på tænderne med metaltråde også kaldt togskinner. Disse metaltråde kan i stedet være tandfarvet keramiske tråde.

Denne tandreguleringsform kan være hurtigere, men den er dyr, føles ubehageligere pga. et større tryk og maden sætter sig fast, samt er mindre pæn.

 - 10,5 KB  - 9,1 KB

 

Hvem kan få tandregulering

Alle kan i princippet tandreguleres, men det forudsætter, at der ikke er aktiv paradentose og tænderne ellers er sunde, samt at man er motiveret. Alder er ingen begrænsning, men vi regulerer kun på voksne.

Hvordan føles det

Fast apperatur altså togskinner strammer og trykker, det er ikke nær så udtalt med skinner. Ved de aftagelige skinner som skiftes hver 14. dag føles trykket let ubehageligt i op til 2 døgn. Nogen beskriver det som at have for små sko på.

Hvor lang tid tager en behandling

En behandling tager fra 6 uger til 3 år, men typisk 6 uger til 3/4 år. Inden en behandling påbegyndes, vil du naturligvis få oplyst, hvor lang tid det vil tage i dit tilfælde.

Hvad med efter behandlingen

Hos alle voksne vil det være nødvendigt med en livs lang brug af fastholdelseskinner om natten og en metaltråd på bagsiden af tænderne. Anvendes dette ikke, vil tænderne flytte sig tilbage. Skinner og tråde skal skiftes i løbet af livet.

Bivirkninger

Ved alle former for bøjlebehandling er der risiko for, at der sker resorption (forkortelse) af rødderne på de tænder der rykkes. I de aller fleste tilfælde har det ingen betydning, men der kan ske beskadigelse af nerven som medfører rodbehandling. Netop derfor skal du komme til kontrol igennem hele dit tandreguleringsforløb, så evt. bivirkninger kan forhindres i tide.

Betaling

Normalt betales hele beløbet ved behandlingens begyndelse, men det er ofte muligt at dele betalingen op således, at halvdelen betales ved behandlingens start og resten over 3 måneder.

Hvordan gør vi

Vi lægger stor vægt på, at diskutere dine ønsker, muligheder og behov med dig, således at resultatet bliver det rigtige. Vi er 3 tandlæger som alle er certificerede i de forskellige behandlingsformer. Vi 3 tandlæger arbejder sammen ved alle cases og dermed sikres den bedst mulige kvalitet. Vi sætter en ære i, at vi på klinikken kan udføre alle former for tandregulering og vi kombinerer ofte de forskellige behandlingsformer for, at opnå det bedst mulige resultat, så hurtigt som muligt og til den lavest mulige pris.

Hvad nu

Er det her noget du måske er interesseret i så fortæl din tandlæge om dine ønsker eller få vedkommende til at fortælle om dine muligheder.

  

Ingen behøver at leve med skæve tænder

Åbent bid

Billede 1 Før
 - 16,6 KB

Billede 2 Efter
 - 17,2 KB

Skæve tænder

Billede 3 Før
 - 11,6 KB
Billede 4 Efter
 - 14,1 KB

Lukke mellemrum

Billede 5 Før
 - 13,6 KB
Billede 6 Efter
 - 14,4 KB

 

 

Før
 - 12,4 KB
Efter
 - 9,7 KB

 

”Tandreguleringen gik præcist som Ulrik lovede også med hensyn til prisen. Jeg er meget tilfreds og fik behandlingen langt billigere, end hvad andre klinikker havde tilbudt”.

Siger Line Isdal Hansen

Besøg os på Facebook
for de seneste opdateringer
Rødovre Centrum Tandlæge- og implantatcenter
Rødovre Centrum 100, indgang R, 2. sal, 2610 Rødovre
Tlf. 36755040
Dudal Webdesign